Skip to content

Pressmeddelanden

Den 25 mars 2021 noterades ACQ Bure på Nasdaq Stockholm. Den 19 april 2023 offentliggjordes att ACQ Bure ACQ skulle fusioneras med Yubico och ändra namn till Yubico AB. Den 19 september 2023 slutfördes fusionen. Det sammanslagna bolaget  antog namnet Yubico och bytte noteringslista till Nasdaq First North Growth Market med första dag för handel den 20 september 2023.