Skip to content

Våra kunder

Yubicos kunder använder YubiKeys för olika situationer. Typiska användningsområden är att säkra privilegierade högriskanvändares konton som IT-avdelning, personalavdelning och ledning, säkra callcenters och möjliggöra säkert distansarbete. Andra typiska användningsområden är att förbättra användarupplevelsen och säkerheten för kontorsarbetare, skydda partners åtkomst till företagssystem och skydda Yubicos kunders slutkunder.

Kundbas

Yubicos produkter säkrar åtkomst till datorer, nätverk och onlinetjänster för tusentals företag och miljontals användare i över 160 länder globalt. Yubicos kundbas omfattar 19 av de 20 största teknikplattformarna i USA, och cirka 26 % av G2000-företagen skyddas med YubiKeys (i varierande omfattning).

Historiskt har Yubicos största kundindustri främst varit globala teknikföretag men med tiden har Yubico lockat fler kunder från andra branscher som finansiella tjänster, tillverkning, detaljhandel och myndigheter. USA har historiskt varit den största regionen, men andelen kunder från andra delar av världen växer och de största marknaderna utanför USA är DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) och Storbritannien.

Urval av kunder

Prövad och testad av ledande företag