Skip to content

Revision

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB är Yubicos revisor.

Magnus Svensson Henrysson, född 1969, auktoriserad revisor och medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), är huvudansvarig revisor.

Adressen till PwC:s kontor är Torsgatan 21, 113 97, Stockholm.