Skip to content

Bolagsstyrningsrapporter

Enligt koden för bolagsstyrning skall en bolagsstyrningsrapport finnas tillgänglig på hemsidan. Rapporten ska ange att koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall dessutom rapportera hur den interna kontrollen till den del det avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.Den 20 september 2023 fusionerades ACQ  Bure med Yubico och ändrade namn till Yubico AB.

Rapport
16 april, 2024 Bolagsstyrningsrapport 2023
16 mars, 2023 Bolagsstyrningsrapport 2022
16 mars, 2022 Bolagsstyrningsrapport 2021