Skip to content

Fem goda skäl att investera

Yubico ligger i framkant av cybersäkerhetsbranschen och erbjuder en säker autentiseringslösning med vår YubiKey. Med en dokumenterad erfarenhet av att tillhandahålla robusta säkerhetsåtgärder har vi ett övertygande investeringscase som är väl positionerat för att dra nytta av den växande efterfrågan på tillförlitligt och avancerat identitetsskydd i en alltmer digitaliserad värld.

Attraktiva marknadstrender stödjer långsiktig tillväxt

Yubico är verksamt på marknaden för avancerad autentisering, som är en del av marknaden för identitets- och åtkomsthantering (IAM), vars globala marknadsstorlek under 2023 uppskattades till 5,2 miljarder USD. Avancerad autentisering förväntas fortsätta växa med cirka 13,6 procent per år till 2027. Den kraftiga ökningen av avancerad autentisering drivs av eskalerande cyberhot, geopolitisk instabilitet, lagkrav och övergången till avancerad autentisering på arbetsplatsen. Yubico är positionerat för att uppfylla kraven på efterlevnad, eftersom ett ökande antal företag utforskar en övergång till användarvänliga inloggningsmodeller utan lösenord

Övertygande värdeerbjudande och tydliga konkurrensfördelar

Yubicos autentiseringslösningar erbjuder hög säkerhet genom nätfiskeresistent MFA och har testats i stor skala. YubiKeys har en stark historik med noll kända lyckade intrång hittills. Dessutom bygger Yubicos högkvalitativa hårdvara och inbyggda mjukvara på en global och säker leverantörskedja, som bolaget kontrollerar. Yubicos produkter backas upp av ett omfattande servicepaket, som inkluderar flexibel support, anpassade tjänster och partners för enkel driftsättning, vilket gör vårt erbjudande svårt att kopiera.

Förtroende från globala marknadsledare skapar en marknadsstandard för cybersäkerhet

Vår kundbas sträcker sig över flera sektorer och inkluderar några av de största globala tech-bolagen samt statliga myndigheter. Genom att etablera strategiska samarbeten håller vår lösning på att bli en erkänd standard inom avancerad autentiseringssegmen- tet. Detta breda införande positionerar oss som en nyckelaktör i att forma bransch-övergripande cybersäkerhetspraxis, vilket understryker bolagets centrala roll i att sätta nya standarder inom olika sektorer. Yubico arbetar aktivt med att hjälpa amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter att upprätta policyer och lagstiftning som främjar cybersäkerhet på ett effektivt sätt.

Stark finansiell profil och en exceptionell organisk tillväxt

Yubico har under åren visat en stark nettoomsättningsutveckling med en CAGR om 36 procent per år mellan 2019 och 2023. Bolaget har också haft en stabil bruttomarginal på cirka 85 procent sedan 2020 och uppvisat en positiv EBIT sedan 2022. 2023 fortsatte starkt med en nettoomsättningstillväxt på 18 procent jämfört med 2022 och en justerad EBIT-marginal på 15 procent jämfört med 14 procent året innan. Under 2020 lanserade Yubico sin prenumerationsbaserade modell, YubiEnterprise Services, som har vuxit till 15 procent av bokningarna under 2023 och förväntas öka framöver och skapa en återkommande intäktsström.

Beprövad strategi som stöds av starka underliggande marknadstrender och flera tillväxtmöjligheter

Vår strategiska tillväxtplan är fokuserad på att utnyttja våra viktigaste styrkor, inklusive en global väletablerad kundbas, ett omfattande partnernätverk, en skalbar försäljningsmodell och stark FoU-kapacitet. Viktiga initiativ inkluderar att expandera den nuvarande kundbasen, nå ut till kunders kunder och tredjepartsleveran- törer, skaffa nya kunder inom olika sektorer samt utforska nya närliggande områden för autentiseringslösningar genom FoU och selektiva förvärv. Yubico strävar också efter att förbättra kundlojaliteten genom att utöka prenumerationserbjudandet till både nya och befintliga kunder.