Skip to content

Styrelse

Namn Befattning Styrelseledamot sedan Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare
Patrik Tigerschiöld Styrelseordförande 2023 Ja Nej
Stina Ehrensvärd Styrelseledamot 2007 Nej Nej
Gösta Johannesson Styrelseledamot 2017 Ja Nej
Paul Madera Styrelseledamot 2019 Ja Ja
Ramanujam Shriram Styrelseledamot 2014 Ja Ja
Eola Änggård Runsten Styrelseledamot 2023 Ja Ja
Patrik Tigerschiöld

Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2023
Mer information

Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2023

Utbildning och yrkeserfarenhet: Civilekonom från Stockholms universitet. Tidigare VD för Bure Equity (publ) (2010-2013) och Skanditek AB (1999-2010) innan fusionen med Bure Equity AB (publ). Många års erfarenhet från SEB och som chef på SEB Fonder (1990-talet). Finansanalytiker på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (1985-1989).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Bure Equity AB, ACQ Bure AB, Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag och Mycronic AB. Styrelseledamot i Ovzon AB (publ). Styrelseledamot samt VD för Anna Kirtap AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande och styrelseledamot i Självregleringen i Sverige Service AB (2014-2022), YPO Guld service AB (2021-2022) och Atle Investment Management AB (2014-2021). Styrelseledamot i Stockholms universitet holding AB (2014-2018), Idevall & Partners Holding AB (2015-2019) och Idevall & Partners Fonder AB (2015-2019).

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 14 921 943 aktier och 4 200 000 optioner.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Stina Ehrensvärd

Stina Ehrensvärd

Styrelseledamot sedan 2007
Mer information

Stina Ehrensvärd

Styrelseledamot sedan 2007

Utbildning och yrkeserfarenhet: Utbildning i industriell produktdesign, Högskolan för design och konsthantverk. Medgrundare av Yubico.

Övriga pågående uppdrag:

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 9 309 739 aktier.

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

yubico-gösta-people

Gösta Johannesson

Styrelseledamot sedan 2017
Mer information

Gösta Johannesson

Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Uppsala universitet och AMP från Wharton Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Xvivo Perfusion Aktiebolag, Axiell Group Intressenter AB och Floribus Invest AB. Styrelseledamot I Mentice AB, PG Advice AB, ScandiNova Systems AB och Floribus Invest Adviser AB. Senior advisor för Bure Equity AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande och styrelseledamot i Idevall & Partners Holding AB (2015–2019) och Idevall & Partners Fonder AB (2015–2019). Styrelseledamot i Interflora Aktiebolag (2012–2023), Axiell Group AB (2008–2020) och Atle Investment Services AB (2019–2021).

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 238 761 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Paul Madera

Paul Madera

Styrelseledamot sedan 2019
Mer information

Paul Madera

Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning och yrkeserfarenhet: B.S. från United States Air Force Academy och M.B.A. från Stanford Graduation School of Business. Många års erfarenhet inom Meritech Capital Partners-koncernen.

Övriga pågående uppdrag: VD för Meritech Capital Partners. Styrelseledamot i Air Force Academy Foundation, DataStax Inc., Filevine Inc., GuideCX Inc., Icertis Inc. och Kinetica DB Inc.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Braze Inc. (2017-2021), Sonendo Inc. (2014-2022) och ForgeRock Inc. (2014-2022).

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 1 948 827 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ramanujam Shriram

Ramanujam Shriram

Styrelseledamot sedan 2014
Mer information

Ramanujam Shriram

Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning och yrkeserfarenhet: B.Sc. från University of Madras.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alphabet Inc., 24-7 Customer Inc., Paperless Post Inc., Antheia Inc., Krikey Inc., Abacus.AI och EasyPost. VD för Sherpalo Ventures. Förvaltare i Dhanam Foundation, Stanford Health Care och Indiaspora.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i GoForward Inc. (2016–2023). Vice ordförande och förvaltare i Stanford University Board (2009– 2019).

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 3 467 132 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

yubico-eola-people

Eola Änggård Runsten

Styrelseledamot sedan 2023
Mer information

Eola Änggård Runsten

Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning och yrkeserfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. CFO för AcadeMedia AB (publ) (2013-2019), CFO för EQT Management Sarl (2010-2012), HR-direktör och medlem av ledningsgruppen för EQT Partners (2007-2010), CFO för SEB Wealth Management (2005-2007), CFO för Affibody Biotechnology (2001-2005), innan dess finansiell rådgivare inom corporate finance på Alfred Berg respektive Handelsbanken.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eola Advisory AB. Styrelseledamot i ACQ Bure AB, Caybon Holding AB, DIB Services AB, ILT Holding AB, ILT Group AB, ILT Inläsningstjänst AB, Mentice AB (publ), Sdiptech AB (publ), Poly IntermediateCo AB, Poly MidCo AB och PolyBidCo AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i AcadeMedia Group AB (2015-2020) och flertalet dotterbolag i AcadeMedia-koncernen (2013-2020), Wise Consulting AB (2020) och flertalet andra dotterbolag i Wise Group-koncernen (2020).

Aktieinnehav i Bolaget: 2 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare.