Skip to content

Strategi

Yubicos strategi fokuserar på en uppsättning strategiska tillväxtinitiativ som drar nytta av företagets unika förmågor och kompetenser, såsom vår globala väletablerade kundbas, omfattande partnernätverk, skalbara försäljningsmodell och starka FoU-kapacitet.

  • Utöka nuvarande kundbas: Öka engagemanget med nuvarande kunder genom att addera nya användare och användningsområden.
  • Expandera till kunders kunder och tredjepartsleverantörer: Möjliggöra för Yubicos kunder att skydda sina slutanvändare och leveranskedjor, genom att förhindra dataintrång via tredje part.
  • Få nya kunder i alla sektorer: Attrahera nya kunder inom befintliga sektorer och växa in i nya vertikaler.
  • Expandera till nya närområden: Expandera till närliggande autentiseringsområden genom FoU och selektiva förvärv, och öka försäljning genom Bolagets partnerekosystem.

Utöver tillväxtinitiativen fokuserar Yubico på att växa prenumerationserbjudandet till både nya och befintliga kunder för att bygga kundlojalitet och engagemang.