Skip to content

Bolagsstyrningen i Yubico AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen och Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Yubico tillämpar reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”). Avvikelser mot Kodens regler beskrivs och motiveras i Bolagsstyrningsrapporten.