Skip to content

Intäktsmodell

YubiKeys har historiskt sålts genom en engångsbetalning från kunden, även kallad perpetual-modellen, men under de senaste två åren har Yubico expanderat sin verksamhet genom en prenumerationsbaserad modell. Prenumerationsmodellen skapar nya sätt för Yubico att fördjupa sina kundrelationer och utöka försäljningsintäkterna över tid då det ger kunderna ett mer flexibelt alternativ som kan minska köphinder och skapa incitament för att, redan från start, säkra en större andel av de anställda.

Perpetual-modellen

Perpetual-modellen innebär att kunden gör ett engångsköp av en YubiKey med en förskottsbetalning och ger kunden ensam äganderätt till hårdvaran. De huvudsakliga hårdvaruproduktfamiljerna varierar i pris mellan 25 USD till 90 USD beroende på säkerhetsklassificering och funktioner. Fördelarna för kunden med denna modell är att det är en engångsinvestering med ett lågt åtagande, vilket gör det till ett attraktivt alternativ i synnerhet för kunder som först vill prova YubiKeys i mindre skala. Detta är en modell som ofta används och föredras av större teknikföretag. För Yubico innebär det en snabb transaktion samtidigt som man får en förskottsbetalning, inga långsiktiga kundåtaganden, men ett viktigt inledande försäljningssteg.

Prenumerationsmodellen

Prenumerationserbjudandet är tillgängligt på fleråriga villkor; 3, 4 eller 5 år, och betalas årligen eller genom en förskottsbetalning, och innebär att hårdvaran tillhandahålls som en tjänst där Yubico behåller äganderätten till hårdvaran. Fördelarna för kunden är att detta innebär en lägre inträdeskostnad, möjliggör hög grad av anpassning, snabbare införande, flexibilitet över tid både gällande val av YubiKey-formfaktor och möjligheten att justera antalet användare i takt med att personalstyrkan utvecklas, samt utökad garanti under hela avtalsperioden.

Prenumerationsmodellen erbjuds via alla försäljningskanaler, utom e-handel, och är för närvarande tillgänglig för avtal med fler än 500 användare. Direktförsäljningsteamet och Yubicos utvalda distributörer arbetar aktivt med att optimera kundengagemang och försäljning baserat på kontostorlek, geografisk plats och bransch.