Skip to content

Ledningsgrupp

Namn Befattning Medlem i ledningsgruppen sedan Anställd i koncernen sedan
Mattias Danielsson Verkställande direktör 2010 2010
Camilla Öberg Chief Financial Officer 2020 2020
Jerrod Chong Chief Operating Officer 2013 2013
Stina Ehrensvärd Chief Evangelist och medgrundare 2007 2007
Jakob Ehrensvärd Chief Innovation Officer och medgrundare 2007 2007
Christopher Harrell Chief Technology Officer 2016 2016
Carl Helle Chief Revenue Officer 2024 2024
Henrik Lejdeborn Chefsjurist 2021 2018
Ronnie Manning Chief Marketing Officer 2019 2015
Emanuela Todaro Chief People Officer 2021 2017
Hung Truong Chief Engineering Officer 2021 2021

 

Mattias Danielsson

Mattias Danielsson

Verkställande direktör
Mer information

Mattias Danielsson

Verkställande direktör

Utbildning och yrkeserfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, doktorandstudier vid Handelshögskolan i Stockholm och UC Berkeley. Medgrundare, styrelseledamot (2001–2006) och VD (2000–2006) för Tradera, samt medgrundare och styrelseledamot (2008– 2009) i Avito Holding AB.

Övriga pågående uppdrag:Styrelseledamot i Solvatten AB. Styrelseledamot och VD i Aaemeo AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Jinnovation AB (2013–2023) och Solvatten Charitable Foundation US (2017–2022).

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 757 391 aktier.

Camilla Öberg

Camilla Öberg

Chief Financial Officer
Mer information

Camilla Öberg

Chief Financial Officer

Utbildning och yrkeserfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Många års erfarenhet från ledande finansiella befattningar inom IT-konsultbranschen, inklusive erfarenhet från Cybercom (2012-2020), Logica Holdings AB (2010-2011) och WM-data.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Southside Stories AB. Styrelseledamot i Xvivo Perfusion Aktiebolag, Investment AB Välnäslund och Instalco AB. Delägare i Öberg & Öberg Handelsbolag.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Knowit Connectivity AB (2012-2020), Knowit IS/IT Services AB (2012-2020), Cybercom Denmark (2012-2020) och Cybercom Poland (2012-2020). Styrelseordförande och styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Rudan 2 (2005-2021).

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 18 725 aktier.

Jerrod Chong

Jerrod Chong

Chief Operating Officer
Mer information

Jerrod Chong

Chief Operating Officer

Utbildning och yrkeserfarenhet: B.Sc. och M. Eng. i datateknik från Uni versity of Michigan. Många års erfaren het av ITsäkerhet och försäljning av komplexa företagslösningar till Global 2000kunder samt tidigare erfarenhet från Check Point och Protect Data AB.

Övriga pågående uppdrag:

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 281 985 aktier.

Stina Ehrensvärd

Stina Ehrensvärd

Chief Evangelist och medgrundare
Mer information

Stina Ehrensvärd

Chief Evangelist och medgrundare

Utbildning och yrkeserfarenhet: Studier i industridesign på Konstfack i Stockholm. Tidigare konsult inom indu stridesign. Medgrundare av Yubico.

Övriga pågående uppdrag: Ledamot i Jinnovation AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget (eget och närståendes innehav): 9 309 739 aktier.

Jakob Ehrensvärd

Jakob Ehrensvärd

Chief Innovation Officer och medgrundare
Mer information

Jakob Ehrensvärd

Chief Innovation Officer och medgrundare

Utbildning och yrkeserfarenhet: Civilingenjörsstudier vid Kungliga tekniska högskolan. Konsult inom elektronik och dataingenjör.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jinnovation AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget (närståendes innehav): 9 309 739 aktier.

Christopher Harrell

Christopher Harrell

Chief Technology Officer
Mer information

Christopher Harrell

Chief Technology Officer

Utbildning och yrkeserfarenhet: Många års erfarenhet av globalt ledar skap och praktisk erfarenhet av att designa, förbättra, bygga, leverera och driva säkerhetskritiska system, standarder, nätverk och applikationer för företag, inklusive med MindSpring, NetVMG, Yahoo och Apple.

Övriga pågående uppdrag:

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget: 253 301 aktier.

carl-helle-white-background

Carl Helle

Chief Revenue Officer
Mer information

Carl Helle

Chief Revenue Officer

Utbildning och yrkeserfarenhet: BA-examen från Iowa State University
och MBA från Marquette University. Mer än 20 års erfarenhet av IT-säkerhet och
ledarskap. Tidigare på Cisco Systems, Proofpoint, BeyondTrust och Deepwatch.

Övriga pågående uppdrag:

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget: inget aktieinnehav

Henrik Lejdeborn

Henrik Lejdeborn

Chefsjurist
Mer information

Henrik Lejdeborn

Chefsjurist

Utbildning och yrkeserfarenhet: Juristexamen från Stockholms universitet. Många års erfarenhet av att leda juridiska funktioner i hög teknologiska företag i olika tillväxtfaser.

Övriga pågående uppdrag:

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget: 54 714 aktier.

Ronnie Manning

Ronnie Manning

Chief Marketing Officer
Mer information

Ronnie Manning

Chief Marketing Officer

Utbildning och yrkeserfarenhet:B.A. i kommunikation från University of Maryland. Många års erfarenhet av arbete inom byrå och företags kommunikation på Raytheon/Websense och Edelman Public Relations.

Övriga pågående uppdrag:

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget: 84 785 aktier.

IMG_8250-2

Emanuela Todaro

Chief People Officer
Mer information

Emanuela Todaro

Chief People Officer

Utbildning och yrkeserfarenhet: B.Sc. i material och ingenjörsvetenskap från Politecnico di Torino, och M.Sc. i material och ingenjörsvetenskap från Stanford University. Många års erfaren het inom HR med fokus på techsektorn, inklusive befattningar på bland annat Accelion and Embrane.

Övriga pågående uppdrag: –

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Bolaget: 79 117 aktier.

Hung Truong

Hung Truong

Chief Engineering Officer
Mer information

Hung Truong

Chief Engineering Officer

Utbildning och yrkeserfarenhet: B.Sc. från State University of New York, M.A.Sc. från University of Waterloo, och M.B.A. från University of Western Ontario. Många års erfarenhet av arbete med globalt ledarskap inom teknik, samt leverans av komplexa verksamhetskritiska produkter och lösningar för krävande företagsmiljöer.

Övriga pågående uppdrag:

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Vice President of Products på Utimaco (2018-2021), Vice President of Engineering på Micro Focus/HPE (2017-2018), samt Senior Director/Vice President of Engineering på HPE/HP (2010-2017).

Aktieinnehav i Bolaget: 63 110 aktier.