Skip to content

Finansiella mål

Finansiella mål på lång sikt (inom 5 år):

Tillväxt

Mål om årlig tillväxt i orderingång om, i genomsnitt, 25 %.

yubico-bg-banner

Lönsamhet

Mål om 20 % EBIT-marginal.

yubico-bg-banner

Utdelningspolicy

Inom överskådlig framtid kommer Yubico primärt använda det egna kassaflödet för att investera i fortsatt tillväxt.

yubico-bg-banner

Guidning för 2023

Tillväxten i orderingång för helåret 2023 kan komma att understiga det långsiktiga finansiella målet. EBIT-marginalen förväntas uppgå till 5-15 procent under 2023, beroende på hur omsättningen från prenumerationer utvecklas.