Skip to content

Affärsmodell

Go-to-market

En del av Yubicos grund till framgång kom från tidiga användare av IT-säkerhetslösningar, som köpte YubiKeys online för att utvärdera och sedan påverkade företaget internt för att öka cybersäkerhetsskyddet. Det innebar att IT-avdelningen redan testat nycklarna och kunde vägleda organisationen och beslutsfattare när man implementerade användningen av YubiKeys.

Den enkla tillgången till Yubikeys förenklar beslutsprocessen och är en del av Yubicos försäljnings- och marknadsstrategi. Under de senaste åren har tiden mellan den första implementeringen och utökade användningen gradvis blivit kortare. Den nuvarande marknadsföringsstrategin fokuserar på att ta itu med större implementeringar från början, en strategi som framgångsrikt möjliggjorts av prenumerationsmodellen som erbjuder företag flexibilitet att köpa, implementera och skala upp i enlighet med interna krav och förändrade behov.

Försäljningskanaler

Yubico använder en kombination av direkta och indirekta försäljningskanaler, och valet anpassas beroende på kundens storlek, Yubicos marknadsnärvaro och industri. För de största kunderna och för strategiska konton använder Yubico sin egna direktförsäljningskanal som innebär nära kundkontakt och direktleverans. För medelstora företag använder Yubico en kombination av direktförsäljning och försäljning via partners. Småföretag och konsumenter hanteras via Yubicos e-handel och lokala återförsäljare.

I USA har direktförsäljningskanalen varit det primära tillvägagångssättet, förutom till den offentliga sektorn som traditionellt använder sig av en godkänd återförsäljarstruktur. I resten av världen tillämpas en indirekt försäljningsmodell som stöds av Yubicos säljteam. Sedan 2022 har Yubico utvecklat sina försäljningskanaler i USA för att bättre kunna tillgodose små och medelstora företag i stor skala.

Yubicos säljteam består av cirka 100 anställda, inklusive försäljningsrepresentanter, partneransvariga, kundansvariga och personal för professionella tjänster. Detta team är skräddarsytt för att samarbeta med kunder i alla branscher och alla länder genom en regional organisation. Yubicos indirekta försäljningsnätverk består av cirka 40 utvalda distributörer med ett nätverk av flera tusen återförsäljare globalt. Yubico ser försäljningspartners som en viktig förlängning av sin egna säljkår och har ett välutvecklat partnerprogram som gör det möjligt för partners att enkelt lära sig, sälja och leverera Yubicos lösningar till kunder.

Yubico har etablerat ett stort nätverk av partnerskap

Yubicos omfattande nätverk av +800 partnerintegrationer möjliggör skalbarhet, enkel implementering och samförsäljning/marknadsföring

YubiKeys följer myndighetsföreskrifter (CSPN, DFARS, FIPS, GDPR, PSD2) och ledande öppna autentiseringsstandarder (FIDO, OATH, PIV, W3C).