Skip to content

Delårsrapport Q1 2024

Yubicos Q1-rapport publicerades den 14 maj kl 07.00.

Webbsändning / telefonkonferens: samma dag kl 09.00.

Aktien

Loading...
yubico-5-series-family-large
yubico-5-series-family-large

Vision

Gör internet säkrare för alla

Värdeerbjudande

Stoppa nätfiskeattacker och kontoövertaganden med stark, modern autentisering

Hållbarhet

Yubicos hållbarhetsarbete fokuserar på företagets värdekedja och den väsentlighetsanalys som genomfördes 2021. I samband med detta identifierades de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för Yubico baserat på 1) relevans för Yubicos intressenter och 2) påverkan på miljö, samhälle och ekonomi. De mest väsentliga aspekterna har grupperats i fem övergripande fokusområden: