Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Delårsrapport januari-september 2021

DELÅRSPERIOD JANUARI – SEPTEMBER 2021

  • Likvida medel uppgick till 3 454,0 Mkr (-) den 30 september 2021.
  • Rörelseresultatet var -4,7 Mkr (–).
  • Resultat efter skatt var -4,7 Mkr (–).
  • Resultat per aktie var -0,19 kr (–).

DELÅRSPERIOD JULI – SEPTEMBER 2021

  • Rörelseresultatet var -2,1 Mkr (–).
  • Resultat efter skatt var -2,1 Mkr (–).
  • Resultat per aktie var -0,06 kr (–).

VD-KOMMENTAR

Aktiviteten på världens kapitalmarknader fortsatte att överträffa tidigare nivåer även under det tredje kvartalet. Aptiten för börsnoteringar, ”book buildings”, nyemissioner (privat/publika) och företagsaffärer var omättlig vilket delvis kan förklaras av att in flödet av kapital allokerat till aktier fortsatte att öka globalt.

SIX RX steg sammantaget med 1,8 procent under kvartalet. Under juli steg SIX RX med hela 7,5 procent. Efterfrågan kan dock svänga snabbt. Negativa nyheter såsom ansträngda leverantörskedjor, dyra transporter och brist på komponenter fick övertag under senare delen av kvartalet. SIX RX föll med 6,2 procent i september då risken tilltog för högre inflation och därmed stigande räntor. Sett till historien har dock aktiemarknaden en tendens att vara lite osäker under höstmånaderna. Hittills i år är aktiemarknaden fortfarande upp över 24 procent.

Vårt arbete med att hitta ett förvärvsobjekt i ACQ fortsatte givetvis under kvartalet och jag tror att en ökad volatilitet i marknaden kan komma att skapa fler intressanta situationer för ACQ.

Henrik Blomquist

vd ACQ Bure AB