Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Delårsrapport januari-juni 2021

DELÅRSPERIOD JANUARI – JUNI 2021

  • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2021 till 3 455,1 Mkr (-).
  • Rörelseresultatet var -2,6 Mkr (–).
  • Resultat efter skatt var -2,6 Mkr (–).
  • Resultat per aktie var -0,14 kr (–).

DELÅRSPERIOD APRIL – JUNI 2021

  • Rörelseresultatet var -2,0 Mkr (–).
  • Resultat efter skatt var -2,0 Mkr (–).
  • Resultat per aktie var -0,06 kr (–).

VD-KOMMENTAR

Årets andra kvartal var det första kvartalet för ACQ med en ”riktig” verksamhet. Efter börsnoteringen i slutet av mars inleddes arbetet med att hitta ett investeringsobjekt. Vi har bl.a. presenterat verksamheten för företag, entreprenörer samt olika typer av rådgivare. Intresset har varit stort för att förstå ACQ och dess roll på marknaden.

Förvärvsmarknaden fortsatte att vara stark. Under det första halvåret genomfördes rekordmånga transaktioner i Norden. Sverige stod för drygt 50 procent av dessa transaktioner och fortsätter att vara den ledande regionen på den nordiska förvärvsmarknaden.

Aktiemarknaden fortsatte att stiga under kvartalet, SIX RX steg med hela 7,1 procent. Under årets första sex månader har det därtill börsnoterats 57 nya bolag på Nasdaq Stockholm, varav 12 på Main market och 45 på First North. Under det andra kvartalet har även ett antal nya förvärvsbolag noterats i Norden. Totalt finns det nu fyra stycken förvärvsbolag noterade på Nasdaq Stockholm.

Henrik Blomquist, vd ACQ Bure AB