Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Delårsrapport januari – december 2022

Januari – december 2022

  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 425,8 Mkr (3 441,4) den 31 december 2022.
  • Rörelseresultatet var -15,5 Mkr (-7,3).
  • Finansiella intäkter och kostnader var 14,7 Mkr (0,0).
  • Resultat efter skatt var -0,8 Mkr (-7,3).
  • Resultat per aktie var -0,02 kr (-0,27).

Oktober – december 2022

  • Rörelseresultatet var -5,2 Mkr (-2,6).
  • Finansiella intäkter och kostnader var 11,4 Mkr (0,0).
  • Resultat efter skatt var 6,1 Mkr (-2,6).
  • Resultat per aktie var 0,18 kr (-0,07).

Vd-kommentar

2022 var ett händelserikt år på världens aktiemarknader. Till skillnad från den positiva utvecklingen under 2021 kommer 2022 att bli ihågkommet som ett av de värsta börsåren på två decennier. Krig i Europa, stigande räntor, hög inflation, skyhöga elpriser, vacklande valutor och ett nedstängt Kina. Sammantaget fick denna omvärld Stockholmsbörsen att falla med 22,8 procent under 2022. I september såg vi dock en vändning. Under det fjärde kvartalet steg SIX RX med 11,3 procent.

Under året förändrades ränteläget. Sveriges Riksbank inledde året med nollränta för att avsluta året med en ränta på 2,5 procent. Detta faktum gav ACQ möjlighet att erhålla avkastning på likvida medel. Efter att ha beviljats undantag från Nasdaq, omplacerades merparten av likviditeten från ett spärrat bankkonto till svenska statsskuldsväxlar. Erhållen ränta har därmed i stort balanserat för årets förvaltningskostnader.

Den omfattande marknadsförändringen påverkade även förutsättningarna för ACQ. Under året analyserades och diskuterades ett flertal intressanta förvärv. En slutsats från det gångna året är att det behöver gå en viss tid för att köpare och säljare skall kunna mötas när såväl bolagens utveckling som värderingsmultiplar kraftigt förändras.

Henrik Blomquist
Vd ACQ Bure AB

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Blomquist, VD
+46 (0) 70 824 44 74
henrik.blomquist@acq.se

Johan Hähnel, IR-ansvarig
+46 (0) 70 605 63 34
johan.hahnel@acq.se