Skip to content
Regulatoriskt

FÖRSTA DAGEN FÖR HANDEL I YUBICOS AKTIER PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET EFTER SLUTFÖRANDET AV FUSIONEN MED ACQ BURE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Fusionen mellan ACQ Bure AB ("ACQ") och Yubico AB ("Yubico") har idag slutförts. Handel med aktier i Yubico, det sammanslagna bolaget, inleds idag den 20 september 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

Den 19 april 2023 offentliggjorde ACQ, ett svenskt förvärvsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, att ACQ och Yubico, den ledande leverantören av hårdvarubaserad nyckel-autentisering, ingått ett fusionsavtal och antagit en gemensam fusionsplan avseende ett samgående mellan ACQ och Yubico (”Transaktionen”). Samtliga villkor för Transaktionen, inklusive villkoren för de-SPAC enligt SPAC-reglerna i Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, har uppfyllts och fusionen har slutförts.

Transaktionen i korthet:

  • Totalt kommer 49 797 095 ACQ-aktier att erläggas som fusionsvederlag vilket motsvarar cirka 59 % av det totala antalet aktier och röster i det sammanslagna bolaget.
  • Utöver detta kommer cirka 3 670 miljoner kronor i kontant betalning, plus kontant betalning som fastställs i samband med slutförandet av Transaktionen till utländska aktieägare vilka inte är berättigade att erhålla aktier, att betalas som fusionsvederlag.
  • Mattias Danielsson har utsetts till VD för det sammanslagna bolaget, som från och med idag kommer att ha företagsnamnet "Yubico AB". Styrelsen består av Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera, Ram Shriram, Patrik Tigerschiöld (ordförande) och Eola Änggård Runsten.
  • Efter slutförandet av Transaktionen är de fem största aktieägarna i det sammanslagna bolaget Bure Equity AB (”Bure”), Yubicos medgrundare Stina Ehrensvärd, AMF Tjänstepension och AMF Fonder, entiteter knutna till Andreessen Horowitz och Fjärde AP-fonden.
  • Bure, Stina Ehrensvärd och bolagets VD Mattias Danielsson har ingått lock-up-åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period av 365 dagar. Därtill har resterande aktieägare i Yubico som var berättigade att erhålla aktievederlag i Transaktionen, inklusive AMF Tjänstepension, entiteter knutna till Andreessen Horowitz, Meritech och styrelseledamoten Ram Shriram, ingått lock-up åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period av 180 dagar. Eventuella aktier som innehades i ACQ innan Transaktionen är inte föremål för lock-up-åtaganden.
  • I samband med slutförandet av Transaktionen avses nyemitterade aktier i Yubico att placeras. Placeringen kommer att ske för att finansiera den kontanta betalningen till icke-berättigade utländska aktieägare i samband med Transaktionen i enlighet med vad som anges ovan. Styrelsen avser att utnyttja sitt bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 juni 2023 för att besluta om sådan nyemission av aktier. Placeringen väntas också omfatta aktier i Yubico som säljs för att finansiera utnyttjande av teckningsoptioner och personaloptioner i Yubico av vissa innehavare som är berättigade att erhålla fusionsvederlag i form av aktier.
  • Handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds idag under det nya kortnamnet (ticker) YUBICO och ISIN-koden kommer att vara densamma som ACQ:s aktier hade när de var noterade på Nasdaq Stockholm (Main Market) (SE0015657788).

Henrik Blomquist, VD för ACQ och Bure:
”Det är enormt glädjande att idag få offentliggöra att vi slutfört fusionen av ACQ och Yubico. Därmed har vi genomfört vad vi lovade våra ägare när vi noterade ACQ 2021 och i enlighet med de investeringskriterier vi då fastställde. Det är fantastiskt att vi nu, genom noteringen av Yubico, får ett välrenommerat snabbväxande, lönsamt och globalt cybersäkerhetsbolag noterat på Nasdaq i Stockholm. Vi på Bure ser fram emot att som huvudägare på alla sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för Yubico att fortsätta sin tillväxtresa och skapa värde för alla aktieägare.”

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i ACQ, Bure och Yubico:
”Med noteringen av Yubico har vi nått ända fram till vårt mål, efter att Bure 2021 noterade det första SPAC-bolaget i Sverige. Efter en noggrann genomgång av många alternativa investeringar för ACQ fann vi det, enligt vår mening, bästa alternativet i vår absoluta närhet. Yubico är ett fantastiskt, entreprenörslett företag som makarna Ehrensvärd på ett nästan osannolikt sätt lyckats bygga till en världsledare inom IT-säkerhetsområdet. Det är med stolthet och spänning jag träder in i rollen som ordförande i en extremt kunnig styrelse.”

Stina Ehrensvärd, medgrundare av Yubico:
”Sedan vi grundade Yubico för 16 år sedan har vårt team bidragit till att skapa ett bättre internet och att göra säker inloggning tillgänglig för alla. Idag skyddar vår teknologi några av världens största företag, kritisk infrastruktur för myndigheter, organisationer för mänskliga rättigheter och miljontals internetanvändare världen över. När vi nu noteras är det starten på vår hittills mest spännande resa. Jag ser fram emot att i min roll som Chief Evangelist och styrelsemedlem i Yubico fortsätta bidra till Yubicos utveckling tillsammans med vår VD Mattias Danielsson.”

Mattias Danielsson, VD för Yubico:
”Idag är en stor dag i Yubicos historia. Vi är väl positionerade på marknaden för att leverera på vårt uppdrag att göra internet säkrare för alla. Vi gör det utifrån vår övertygelse att vi ska förbli ett oberoende företag som bygger teknik för att stödja alla relevanta plattformar och tjänster. Vårt team ser fram emot att fortsätta arbeta nära vår styrelse, partners och kunder under nästa fas i vår utveckling av verksamheten och vi välkomnar alla nya aktieägare att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med oss.”