Skip to content
Regulatoriskt

Yubico uppdaterar sina finansiella mål

Yubicos styrelse har idag beslutat om uppdaterade finansiella mål. Målet om årlig tillväxt i orderingång om, i genomsnitt, 25 % ändras till ett mål om årlig tillväxt i nettoomsättning om, i genomsnitt, 25 %. Lönsamhetsmålet om 20 % EBIT-marginal kvarstår oförändrat.

Yubicos finansiella mål på lång sikt (inom 5 år) och utdelningspolicy är därmed:

Tillväxt
Mål om årlig tillväxt i nettoomsättning om, i genomsnitt, 25 %.

Lönsamhet
Mål om 20 % EBIT-marginal.

Utdelningspolicy
Inom överskådlig framtid kommer Yubico primärt använda det egna kassaflödet för att investera i fortsatt tillväxt.