Skip to content
Icke-regulatoriskt ACQ Bure

INLÖSENFÖRFARANDE I ACQ BURE AB AVSLUTAT – INGA AKTIER BEGÄRDA FÖR INLÖSEN

ACQ Bure AB (”ACQ” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av det inlösenförfarande som genomförts mellan den 20 juni – 4 juli 2023, i enlighet med ACQ:s bolagsordning och med anledning av Bolagets fusion med Yubico AB.

Under inlösenperioden, som nu är avslutad, har inga aktieägare begärt inlösen av sina aktier i ACQ. ACQ:s styrelse kommer därmed inte att vidta några åtgärder med anledning av inlösenförfarandet och inga aktier kommer att lösas in.

Fusionen med Yubico väntas slutföras under det tredje kvartalet 2023 och i samband därmed avser ACQ att byta lista från Nasdaq Stockholm (Main Market) till Nasdaq First North Growth Market.