Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Delårsrapport januari-mars 2021

DELÅRSPERIOD JANUARI – MARS 2021

  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 3 467,9 Mkr (-).
  • Rörelsens kostnader var -0,6 Mkr (–).
  • Resultat efter skatt var -0,6 Mkr (–).
  • Resultat per aktie var -0,19 kr (–).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • ACQ Bure noterades på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2021.
  • Nyemissionen var på 3 480 Mkr före avdrag för kostnader på 50 Mkr avseende etableringskostnader och rådgivningskostnader kopplade till bolagets notering.

VD-KOMMENTAR

Den 25 mars noterades ACQ Bure AB på Nasdaq Stockholm. Det är Sveriges första förvärvsbolag enligt Nasdaqs nya regelverk. Det har varit en spännande process att tillsammans med rådgivare och Nasdaq vara med och ta en ny tillgångsklass till den svenska marknaden. Glädjande är också att intresset för ACQs notering var stort. Totalt fick ACQ cirka 35 000 nya aktieägare.

I samband med börsnoteringen kapitaliserades bolaget med 3,5 mdkr. Målsättningen är att inom 36 månader hitta ett målbolag att förvärva. Vi kommer leta efter ett hållbart nordiskt kvalitetsbolag med ett bolagsvärde uppgående till 3-7 mdkr.

Börsnoteringen var således startskottet för ACQ och arbetet med att identifiera ett möjligt förvärv har nu påbörjats. Min ambition är att hitta ett intressant onoterat bolag som vill gå till börsen tillsammans med ACQ. Min förhoppning är att ACQ kommer att vara ett attraktivt alternativ för bolag som överväger en notering. ACQ kan erbjuda tydliga ägare med ett långsiktigt engagemang och erfarenhet från bolagsutveckling. Det ger förutsättningar att skapa god avkastning till aktieägarna över tid.

Henrik Blomquist, vd ACQ Bure AB