Skip to content
Regulatoriskt

Yubico publicerar årsredovisning för 2023

Yubico AB har idag publicerat sin årsredovisning för 2023 som inkluderar bolagets hållbarhetsrapport.

Årsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande och är tillgänglig för nedladdning på https://investors.yubico.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/