Skip to content
Icke-regulatoriskt ACQ Bure

Inbjudan till presentation av halvårsrapport för ACQ Bure samt Yubico

Den 11 augusti kl 08:30 publiceras ACQ Bures halvårsrapport för perioden januari – juni 2023. Mot bakgrund av att extra bolagsstämmor i ACQ Bure AB och Yubico AB den 20 juni 2023 fattade beslut om att godkänna fusionen av de två bolagen kommer rapporten kompletteras med Yubicos halvårsrapport för motsvarande period.

Webcast/telefonkonferens

ACQ och Yubico kommer att hålla en webbsändning/telefonkonferens den 11 augusti 2023 kl. 10:00. Henrik Blomquist, VD för ACQ Bure, Mattias Danielsson, VD för Yubico och Camilla Öberg, CFO för Yubico, kommer att presentera och svara på frågor. 

För att delta i konferensen klickar du på följande länk https://ir.financialhearings.com/acq-yubico-q2-2023 som du också kan använda för att skriva frågor. Om du vill ställa en fråga muntligen vid telefonkonferensen, registrera dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007411