Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Bokslutskommuniké januari-december 2021

JANUARI – DECEMBER 2021

  • Likvida medel uppgick till 3 441,4 Mkr (19,8) den 31 december 2021.
  • Rörelseresultatet var -7,3 Mkr (-1,6).
  • Resultat efter skatt var -7,3 Mkr (-1,6).
  • Resultat per aktie var -0,27 kr (-7,86).

DELÅRSPERIOD OKTOBER –DECEMBER 2021

  • Rörelseresultatet var -2,6 Mkr (-1,6).
  • Resultat efter skatt var -2,6 Mkr (-1,6).
  • Resultat per aktie var -0,07 kr (-7,86).

VD KOMMENTAR
Den 25 mars 2021 noterades ACQ Bure AB på Nasdaq Stockholm. Det var Sveriges första förvärvsbolag enligt Nasdaqs nya regelverk. Intresset för ACQs notering var stort och sammantaget med sponsorn Bure Equity och de s.k. cornerstone-investerarna AMF, AP4 och SEB Fonder fick ACQ totalt cirka 35 000 aktieägare.

I samband med börsnoteringen kapitaliserades ACQ med 3,5 mdkr och målsättningen är att inom 3 år förvärva ett nordiskt kvalitetsbolag. Noteringen var alltså startskottet för arbetet med att identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter för att hitta ”rätt” målbolag. Under året har vi utvärderat många situationer och bolag samt presenterat ACQs verksamhet för olika rådgivare, verksamhetsägare och entreprenörer. Hittills har inget förvärv skett.

Sedan noteringen i mars utvecklades aktiemarknaden starkt, SIX RX steg 22,2 procent. Trots pandemin utvecklades industrikonjunkturen starkt under året vilket upprätthöll investeringshumöret. Sammantaget var 2021 ett rekordår för antalet börsnoteringar och M&A transaktioner. Inledningen av 2022 har så här långt dock varit rätt skakig, SIX RX har gått ned c. 10 procent. Högre inflation och förväntade räntehöjningar har framför allt lett till en kraftig omvärdering av många tillväxtbolag som i flera fall fallit med mer än 30–40 procent. Min förhoppning är att denna marknadssituation kan skapa intressanta möjligheter framöver för ACQ.

Henrik Blomquist
vd ACQ Bure AB