Skip to content

Rapporter och presentationer

16 februari, 2024 Bokslutskommuniké 2023
10 november, 2023 Delårsrapport Q3 2023
11 augusti, 2023 Yubico - Delårsrapport Q2 2023
11 augusti, 2023 ACQ Bure - Delårsrapport Q2 2023
13 april, 2023 ACQ Bure - Delårsrapport Q1 2023
16 februari, 2023 ACQ Bure - Bokslutskommuniké Q4 2022
19 oktober, 2022 ACQ Bure - Delårsrapport Q3 2022
12 augusti, 2022 ACQ Bure - Delårsrapport Q2 2022
12 april, 2022 ACQ Bure - Delårsrapport Q1 2022
17 februari, 2022 ACQ Bure - Bokslutskommuniké Q4 2021
21 oktober, 2021 ACQ Bure - Delårsrapport Q3 2021
25 augusti, 2021 ACQ Bure - Delårsrapport Q2 2021
15 april, 2021 ACQ Bure - Delårsrapport Q1 2021