Skip to content

Årsstämma 2024

Yubico AB håller årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 16.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 15.30

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom att förhandsrösta (poströstning). Mer information om hur och när anmälan och rösträttsregistrering av förvaltarregistrerade aktier ska ske finns i kallelse nedan.

För frågor rörande förfarandet för anmälan och poströstning hänvisas till Computershare AB, proxy@computershare.se eller per telefon +46 (0) 771 24 64 00, vardagar mellan klockan 09.00-16.00.

Länk till online-anmälan för fysiskt deltagande

Länk till online-anmälan och formulär för poströstning