Skip to content

Årsstämma 2024

Yubico AB:s årsstämma äger rum den 14 maj 2024 i Stockholm.

Ärenden och frågor

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Yubico. Förslag ska ha inkommit till Yubico senast den 12 mars 2024.

Yubico AB
Att: Styrelseordföranden
Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm
investoragm@yubico.com 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Yubicos valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2024.

Yuybico AB
Att: Styrelsens sekreterare
Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm
nomination.committee@yubico.com